9 oktober 2014

Concert in ValkenburgSCHEMERING

Op donderdag 9 oktober organiseert Cultuurcafé D’n Dwingel i.s.m. het Kamerkoor Quartna o.l.v. dirigent Arno Kerkhof een programma van liederen op poëtische teksten rond het thema Schemering. Ter inleiding zal Hans van Helmond een filosofisch licht laten schijnen over het fenomeen schemering en het wezen van licht en donker. Aanvang 20.15 uur in de  Kloosterkerk aan de Oosterweg in Valkenburg. Entree € 7,50 incl. consumptie.

LICHT en DONKER

Het is herfst. De zon heeft zicht teruggetrokken uit het noordelijke halfrond. De dagen korten; de nachten lengen. De donkere dagen voor kerstmis liggen in het verschiet. Het contrast tussen licht en donker en de geleidelijke overgang daartussen, de schemering, zijn in hoge mate bepalend voor ons levensritme. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de beleving daarvan zijn weerslag heeft gevonden in de kunst.  In een tweetal producties gaat Cultuurcafé D’n Dwingel daarnaar op zoek. Twee boeiende avonden om te wennen aan het donker en uit te zien naar het licht…
Schemering is het eerste van een tweeluik dat gewijd is aan de thematiek licht en donker.

Op vrijdag 28 november organiseert Cultuurcafé D’n Dwingel vervolgens een lezing die gehouden wordt door beeldend kunstenaar en kunsthistoricus Arjen van Prooijen. Aan de hand van afbeeldingen belicht hij het thema clair – obscur in de schilderkunst. De lezing wordt afgewisseld door de voordracht van gedichten rond het thema licht en donker door leden van het Cultuurcafé. Aanvang 20.15 uur in de Openbare Bibliotheek aan het Berkelplein in Valkenburg. Entree € 7,50 incl. consumptie.